Jsme průmyslová skupina specializující se na řízení procesů s vysokou přidanou hodnotou.

  • Přistoupili jsme k této koncepci, abychom se stali dodavatelem komponent a montážních podskupin pro globální automobilový průmysl pracující s doplňkovými technologiemi a řadou odlišných souvisejících procesů.
  • Tuto koncepci uplatňujeme na řízení obecně s uculenou vizí všech fází hodnotového řetězce v odvětvích s atraktivní dlouhodobou perspektivou růstu jako např. biopaliva.

Dosahujeme rovnoměrného a rentabilního růstu a chceme se stát referenčním partnerem tím, že budeme naplňovat potřeby našich zákazníků prostřednictvím inovativních, konkurenceschopných koncových řešení s vysokou přidanou hodnotou.

automocion_index

Usilujeme o prvotřídní kvalitu prostřednictvím těchto závazků:

  • Soustavné zkvalitňování procesů a efektivní řízení.
  • Podporujeme zapojení, angažovanost a týmovou práci v příjemném a bezpečném pracovním prostředí.
  • Transparentnost a poctivost ve všech oborech naší činnosti.
  • Respektování a zlepšování životního prostředí.