Lisování a nýtování

with Žádné komentáře

Vyrábíme precizní lisované díly technologií tváření plechů za studena v postupových tvářecích a stříhacích nebo hlubokotažných nástrojích. Sortiment našich výlisků zahrnuje širokou škálu lisovaných dílců výhradně pro použití v automobilovém průmyslu. Zpracováváme různé typy nízko i vysokopevnostních ocelí, hliníkových slitin a nerezu (Inox).

Hlavní oblasti použití námi vyráběných dílů:

 • Brzdové komponenty a kryty posilovačů brzd
 • Podsestavy sloupků řízení
 • Sedačkové díly
 • Strukturální díly pro body in white
 • Hlubokotažné díly
 • Díly pro airbagy a bezpečnostní díly

Vstupním materiálem pro naši výrobu je ocelový nebo hliníkový plech ve formě svitků nebo přesných tabulí tl 0,4 – 5mm. V našich lisovacích nástrojích zpracováváme:

 • za tepla válcované plechy tlouštky 1,5 – 5mm
 • za studena válcované plechy tl. 0,7 – 2mm
 • vysokopevnostní plechy tl. 0,4 – 2mm
 • žárově pozinkované plechy tl. 0,7 – 2mm
 • hliník a jeho slitiny tl. 1,2 – 1,3mm

 

Naše lisovací nástroje pro zpracování plechů jsou:

 • postupové – délka až  4m a hmotnost až 22t
 • transferové – délka až 6,5m a hmotnost až 30t
 • konvenční nástroje – délka až 2,5m a hmotnost až 3t

 

Výrobu provádíme na postupových lisech o síle 2 500kN – 6 300kN a transferových lisech 1 600kN – 25 000kN  Samostatné lisovací operace provádíme na konvenčních klikových a nebo hydraulických lisech 630 kN – 5 000kN.

Parametry našich lisů:

Transferové lisy
Označení Nominální síla Nominální síla
S 160 1 600 kN 1 265 x 770
A 400 4 000 kN 3 100 x 1 500
A 630 6 300 kN 3 500 x 2 200
A 800 8 000 kN 4 730 x 1 500
A 1000 10 000 kN 5 000 x 1 800
A 1250 12 500 kN 5 000 x 1 800
F 1500 15 000 kN 6 500 x 2 200
MW 2500 25 000 kN 3 600 x 2 000 (2x)

 

Postupové lisy
Označení Nominální síla Nominální síla
L 250 2 500 kN 1 160 x 850
B 300 3 000 kN 1 300 x 1 000
A 400 4 000 kN 2 800 x 1 400
A 630 6 300 kN 4 000 x 1 700
F 630 6 300 kN 4 000 x 1 700

 

Konvenční lisy
Označení Nominální síla Nominální síla
LEN 63C 630 kN 800 x 630
LIZUAN 75 750 kN 1160 x 320
PYE 250 2 500 kN 900 x 630
LKT 250 2 500 kN 1560 x 900
LUD 500 5 000 kN 2 500 x 950

 

Transferový lis  Fagor 1500T – iustrační foto.

transfer

Zaměřujeme se na výrobu výlisků s vyšší přidanou hodnotou. Lisované dílce jsou proto následně svařovány nebo nýtovány do podsestav a větších montážních celků na robotizovaných  pracovištích nebo jednoúčelových zařízeních.

Na lisovaných dílcích dále provádíme dodatečné operace dle přání a požadavků zákazníka:

 • Omílání
 • Svařování
 • Nýtování
 • CNC obrábění a frézování
 • Odmašťování a mytí
 • Kataforetické lakování
 • Povrchovou úpravu
 • Olejování apod.

 

Ve spolupráci s našimi dodavateli neustále zdokonalujeme lisovací proces, včetně integrace dalšch operací přímo do lisovacích nástrojů jako je např. tváření závitů, nýtování matic a šroubů, nýtování antihlukových podložek apod.

Nýtování antihlukových podložek integrované do postupového nástroje – ilustrační foto.

 

Proces omílání

Jedním z nejčastějších požadavků zákazníků v automotive kladených na lisované dílce je pož adavek na sražení hran. Sražení hran provádíme přímo v lisovacích nástrojích. Tam kde to není z kontrukčního hlediska možné, je nutno provést proces ojehlení hran v následné operaci omílání. Omílání provádíme ve vibračních bubnech zn .Roesler.

 

Proces nýtování

Provádíme nýtování matic a šroubů do výlisků, nebo vzájemné spojení samotných plechových dílců do větších podsestav technologií nýtování na jednoúčelových strojích.

 

Proces mytí

Díky investici do nové technologie jsme schopni zaručit požadovanou čistotu lisovaných dílů během následné operace mytí. Mytí dílců provádíme na průběžných myčkách. Pomocí naší technologie jsme schopni splnit i nejpřísnější požadavky zákazníků na čistotu dílců v automotive – tzn. připustný počet a max. velikost zbytkových nečistot.  Pro zamezení povrchové koroze provádíme pasivaci dílců jako poslední operaci v procesu mytí.

 

Od vývoje do sériové výroby.

S našimi zákazníky spolupracujeme na vývoji designu dílů, provádíme anylýzu proveditelnosti, FEM – FEA anylýzy, simulace procesu lisování. V našich laboratořích provádíme testy trvanlivosti  a funkčnosti.

Nabízíme kompletní servis v podobě projektového řízení od fáze vývoje a výroby forem a lisovacích nástrojů a kontrolních přípravků až po sériové dodávky výlisků.  Pro zajištění plynulého chodu sériové výroby jsme zdokonalili systém provádění prediktivní a preventivní údržby nástrojů.

 

Měřění a monitorování procesu lisování.

Naše společnosti klade velký důraz na kvalitu výrobků, kterou zajišťujeme monitorováním procesu už v předvýrobní fázi. Vstupní materiál a nakupované komponenty prochází přísnou kontrolovou při přejímce. Provádíme vzorkování  a procesní audity našich dodavatelů.

Kvalita našich výrobků je garantována pomocí pravidelného měření dílů během sériové výroby.  K tomu používáme speciálně konstruované kontrolní přípravky popř. samostatné měřící stanice. Kontrolu a validaci výrobků při vzorkování provádíme v našem měřícím středisku pomocí 3-osého souřadnicového měřícího stroje, popř. pomocí skenovacího zařízení. Správnost měření je garantována pravidelnou kalibrací všech kontrolních přípravků a dílenskych měřidel používaných v sériové výrobě.

V případě požadavků zákazníka na kvalitu povrchu používáme k měření drsnoměry, profilometry , optické nebo dotyhové sondy. Ve specifických případech používáme k monitorování výrobního procesu laserové snímače nebo kamerové systémy.

.

Tváření trubek

Tváření trubek provádíme na jednoúčelových linkách s roční sériovostí  50.000 až 2.500.000 dílců. Námi vyráběné trubky mají širokou oblastí použití jako např:

 • zásobníky airbagu
 • trubky pro sloupky řízení
 • ohýbané trubky pro sedačkové díly.