Uvodni popis firmy CIE UNITOOLS PRESS a CIE METAL

  • Přistoupili jsme k této koncepci, abychom se stali dodavatelem komponent a montážních podskupin pro globální automobilový průmysl pracující s doplňkovými technologiemi a řadou odlišných souvisejících procesů.
  • Tuto koncepci uplatňujeme na řízení obecně s uculenou vizí všech fází hodnotového řetězce v odvětvích s atraktivní dlouhodobou perspektivou růstu jako např. biopaliva.

Dosahujeme rovnoměrného a rentabilního růstu a chceme se stát referenčním partnerem tím, že budeme naplňovat potřeby našich zákazníků prostřednictvím inovativních, konkurenceschopných koncových řešení s vysokou přidanou hodnotou.

automocion_index

Usilujeme o prvotřídní kvalitu prostřednictvím těchto závazků:

  • Soustavné zkvalitňování procesů a efektivní řízení.
  • Podporujeme zapojení, angažovanost a týmovou práci v příjemném a bezpečném pracovním prostředí.
  • Transparentnost a poctivost ve všech oborech naší činnosti.
  • Respektování a zlepšování životního prostředí

Název projektu:
Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti CIE UNITOOLS PRESS, a.s.

Číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/10_097/0013867

Spolufinancování:
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kvalifikace zaměstnanců společnosti CIE UNITOOLS PRESS, a.s.

POPIS PROJEKTU:
Projekt cílí na komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti CIE UNITOOLS PRESS, a.s. V rámci projektu bude realizováno vzdělávání v měkkých manažerských dovednostech, obecném IT, technických kurzech, ekonomických/účetních/právních kurzech a kurzech vedených interním lektorem.


Název projektu:
Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti CIE METAL CZ, s.r.o.

Číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/10_097/0013860

Spolufinancování:
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kvalifikace zaměstnanců společnosti CIE METAL CZ, s.r.o.

POPIS PROJEKTU:
Projekt cílí na komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti CIE METAL CZ, s.r.o. V rámci projektu bude realizováno vzdělávání v měkkých manažerských dovednostech, obecném IT, technických kurzech, ekonomických/účetních/právních kurzech a kurzech vedených interním lektorem.